Generació SEAMBellvitge

Informació i recursos. Pla STEAMcat

Què és STEAM?

Bàsicament STEAM és un acrònim dels termes en anglès Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) que es refereix a agrupar grans àrees del coneixement en què treballen científics i enginyers.

A l’Institut Bellvitge compartim amb el Departament d’Ensenyament el convenciment de la necessitat de potenciar l’interès de l’alumnat vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i d’incrementar la presència de noies i de l’alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions relacionats amb l’àmbit cientificotecnològic, especialment les enginyeries. Per això, ens vam presentar al programa d’innovació pedagògica STEAMcat, i vam ser seleccionats.

En aquest curs 2018-2019 volem començar implementant una franja de projectes STEAM a 1r d’ESO, en què els alumnes treballaran el projecte PlanetBase, amb la participació de les matèries Biologia/Geologia, Tecnologia i Visual i Plàstica.

Jornades STEM A L'H

Projecte Planet Base (1r ESO )

Volem un patinet elèctric? (Projecte STEAM 2n ESO)

Notícies al bloc de l'institut del projecte STEAM

Premis

Pioners en Inteligència artificial: Enllaç al TecnoBloc