Professorat del Departament de Ciències Experimentals
ProfessoraAna Cadenas
Professora de Ciències Naturals 1r d’ESO.Tutora 1r C

 

Cap de departamentCristina Abad
Cap de departament. Professora de Química de 3r d’ESO i de Física i de Química de 2n de batxillerat.

 

Xavier Bagán
Professor de Física i Química. Tutor de 2n ESO B

 

ProfessoraElvira Fernández Colom
Professora de 3r d’ESO.
Tutora de 3r B

 
El Departament de Ciències Experimentals del nostre institut, per tradició, atorga una gran importància a la realització de treballs pràctics, ja siguin pràctiques de laboratori o altres tasques d’aplicació dels principis estudiats a classe. Aquest gust per la part aplicada de les nostres matèries ens ha portat a la programació i realització dels tallers que l’alumnat de 5è i 6è de primària, de les escoles públiques del barri, realitzen al nostre centre. Això en el marc de la Coordinació per al Pas de Primària a Secundària, de llarga tradició a Bellvitge i el Gornal.

En el marc de l’aprenentatge al nostre centre, hem elaborat unes rúbriques (guions o plantilles de puntuació) per orientar l’alumnat en la confecció dels informes de pràctiques, i ajudar-lo en la realització de tots els apartats que l’informe ha de tenir. Això ens permet donar importància a la part de l’expressió escrita, que és tan important, en el terreny científic, com ho és entendre els conceptes investigats.

Sortides acadèmiques

Pel que fa a les sortides programades, hem de distingir dos tipus: les sortides que es realitzen de forma continuada curs rere curs i les sortides puntuals que puguin sortir. Dintre de les fixes, hi ha:

  • Visita al CosmoCaixa, a nivell de 3r d’ESO, durant la segona avaluació
  • Pràctiques de Física, a la Facultat de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona, per a alumnat de 2n de Batxillerat. Es fa al gener.

 

Pel que fa a d’altres sortides, només es fan si revesteixen un interès especial i no destorben el normal desenvolupament de la programació.

Notícies relacionades amb el departament