Professors del Departament de Llengües Estrangeres

Anglès

Laura Moragues (cap de departament)

Aitor Díez (tutor 2n ESO)

Mar Rosso (tutora 1r Batxillerat)

Cristina Vicente

Francès

Selène Rueda

Sortides:

Teatre en Anglès amb 4t ESO.

Cinema en Anglès amb 1r Batxillerat.

Cinema en Francès amb 2n, 3r i 4t ESO.

London Experience amb 1r de Batxillerat (Anglès)