L’Institut Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat compta amb quatre dècades d’història. El nostre centre continua sent un institut arrelat al barri, que ofereix diàriament un marc d’aprenentatge i de convivència al nostre alumnat i que treballa per oferir una educació acadèmica i humana de màxima qualitat.

El centre imparteix els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, amb una dotació Suport Intensiu Escolarització Inclusiva (SIEI), la totalitat de les modalitats de Batxillerat: Arts, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials i un Programa de Formació i Inserció (PFI: Pintura).

L’Institut es defineix inclusiu, no discriminatori, democràtic, laic, català, respectuós amb totes les creences, cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica, curós amb el medi ambient.

L’Institut Bellvitge té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, valors propis d’una societat plural. Aquesta responsabilitat ha de ser especialment compartida amb les famílies per aconseguir del nostre alumnat la millor formació humana i acadèmica possible.