La Mediació com a eina per conviure al nostre institut i en societat.

Dintre del context educació i com a aprenentatge que ens ajuda a transmetre un conjunt de valors i a la vegada permet una forma d’autogestió del mateix alumnat, fa anys que a l’Institut Bellvitge potenciem la mediació mitjançant la figura dels mediadors i mediadores.

La mediació és el tractament que fem dels conflictes mitjançant el diàleg, i els mediadors i mediadores són els alumnes i professors que ajuden les persones en conflicte a mantenir aquest diàleg.

El tractament dels conflictes amb aquesta eina, la mediació, permet, a més d’un tracte diferent dels conflictes, una millora en les relacions entre alumnes, potencia valors com la confiança, la convivència, el respecte entre iguals, el respecte a les minories, el respecte a les diferències individuals, la igualtat entre tots i totes i la solidaritat.

Un altre aspecte important és l’autogestió entre iguals, ja que són els mateixos alumnes els que porten endavant tot el procés mediador.

¿Com s’arriba a ser mediador/a?

Tenim una assignatura a segon d’ESO on s’aprèn a ser mediador/a; posteriorment es demana als alumnes d’aquesta assignatura la voluntarietat per ser mediadors i mediadores, a partir de tercer d’ESO i fins a Batxillerat.
A tercer, els alumnes comencen a exercir el paper de mediadors i mediadores en les diferents intervencions que es produeixen, en un primer moment com a observadors per, més tard, fer ja de mediadors.