logovimeoMolts dels últims vídeos, especialment els de cinema en curs es troben a la web vimeo. Els podeu veure si feu clic sobre aquestes adreces:
http://vimeo.com/user2817573 , http://vimeo.com/user3057803, http://vimeo.com/user3051505