Xarxa de Competències bàsiques

L’institut Bellvitge participa a la Xarxa de Competències Bàsiques des del curs 2011-12. La Xarxa CB està formada per un equip de docents de centres d’educació primària i d’educació secundària que té com a objectiu reflexionar sobre la gestió i l’avaluació del currículum per competències en vistes a la millora de resultats de l’alumnat. En els darrers anys, la xarxa ha focalitzat el seu treball en l’avaluació com a eina per a l’aprenentatge.

Els centres de la Xarxa CB  elaborem instruments que posem en pràctica pal nostre Institut i, alhora, els compartim amb la resta de membres de la xarxa.

La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 37 centres educatius: 22 escoles i 15 instituts.

MATERIALS CREATS PEL GRUP IMPULSOR DE LA XCCBB