L’institut Bellvitge participa a la Xarxa de Competències Bàsiques des del curs 2011-12. La Xarxa CB està formada per un equip de docents de centres d’educació primària i d’educació secundària que té com a objectiu reflexionar sobre la gestió i l’avaluació del currículum per competències en vistes a la millora de resultats de l’alumnat. En els darrers anys, la xarxa ha focalitzat el seu treball en l’avaluació com a eina per a l’aprenentatge.

Els centres de la Xarxa CB  elaborem instruments que posem en pràctica pal nostre Institut i, alhora, els compartim amb la resta de membres de la xarxa.

La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 37 centres educatius: 22 escoles i 15 instituts.

Materials creats pel grup impulsor de la XCCBB

Pàgina de la XTEC dedicada a les competències bàsiques

http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques

Graelles de coavaluació de les exposicions orals per nivells:

1r i 2n d’ESO: https://docs.google.com/file/d/0B4i6aSG7epaDTTJwTXM1ZXEtaVU/edit?usp=sharing

3r i 4t d’ESO: https://docs.google.com/file/d/0B4i6aSG7epaDVnNsVnFsTmJOSDQ/edit?usp=sharing

Batxillerat: https://docs.google.com/file/d/0B4i6aSG7epaDLVZvbWdkQjVEX2M/edit?usp=sharing

Bases d’Orientació per elaborar un Text Argumentatiu:

1r i 2n d’ESO: https://docs.google.com/a/ibellvitge.net/file/d/0B4i6aSG7epaDQmltVlFLQmVBYWs/edit?usp=sharing

3r i 4t d’ESO: https://docs.google.com/a/ibellvitge.net/file/d/0B4i6aSG7epaDTldDTHVhUExkNVE/edit?usp=sharing

Batxillerat: https://docs.google.com/a/ibellvitge.net/file/d/0B4i6aSG7epaDZ3lxeWZtTWlJY2s/edit?usp=sharing

Base d’orientació: Com elaborar un text instructiu

https://docs.google.com/document/d/1lvCEfeAVbVmxU8h5d4Q-J9U8Q4BGFH-rFK9tSorwn38/edit?usp=sharing

Rúbrica d’avaluació del Text Instructiu

https://drive.google.com/open?id=1FLWKlEhxNbFyUsSKUGb4sEEcmuzewh7cQ0kehktQZEA

Vídeos explicatius sobre les exposicions orals i l’aplicació de les graelles de coavaluació:

Com fer una bona exposició oral:

http://www.youtube.com/watch?v=veC1_dkBhBc&list=UUqP8CFfamqBvH5fYVTmsHCA

Aplicació de les graelles de coavaluació a les exposicions orals:

http://www.youtube.com/watch?v=4sPvZ6BiMOU&list=UUqP8CFfamqBvH5fYVTmsHCA

 Com treballar amb carpetes d’aprenentatge

En aquest document teniu una explicació de com fer-ho

Treball per projectes

Els nous veïns (3r d’ESO)
Periodistes per un curs (1r d’ESO)
Migrants (USEE)