Calendaris del centre


Com sabeu al tenir un compte de correu de iBellvitge.net teniu també accés als documents i calendaris del centre i els integrar amb el calendari de Google associat al vostre compte.

El centre informa de les activitats a tres calendaris que són:

També s'han creat calendaris per posar els deures als alumnes d'ESO.

Per poder-los integrar al vostre calendari, cal que us afegiu els calendaris , fent clic als enllaços següents:

Deures 1r A Afegeix el calendari   Deures 1r B Afegeix el calendar   Deures 1r C Afegeix el calendari
Deures 2n A Afegeix el calendari   Deures 2n B Afegeix el calendari   Deures 2n C Afegeix el calendari
Deures 3r A Afegeix el calendari   Deures 3r B Afegeix el calendari   Deures USEE Afegeix el calendari
Deures 4t A Afegeix el calendari   Deures 4t B Afegeix el calendari   Deures Aula Oberta Afegeix el calendari

Assignatures instrumentals (Matemàtiques, Català, Castellà) i Anglès a 3r B

1r ESO Instrumentals 1r ESO grup 1 Instrumentals 1r ESO grup 2 Instrumentals 1r ESO grup 3 Reforç
2n ESO Instrumentals 2n ESO grup 1 Instrumentals 2n ESO grup 2 Instrumentals 2n ESO grup 3 Reforç
3r B ESO Instrumentals 3r B ESO grup 1 Instrumentals 3r B ESO grup 2  

Una vegada fet clic sobre l'enllaç integrareu els calendaris a l'associat al vostre compte.

Hi haurà un alumne amb drets de edició a cada curs que afegirà els deures.