Blocs de Seminaris i Departaments didàctics

Programacions

Feu clic aquí per consultar un resum de les programacions dels departaments.

Professors

  • Ciències de la Naturalesa (Biologia i Geologia)
   • Xavier Romay. Tutor de 3r ESO B
   • Salut Muñoz Navarro.
  • Ciències de la Naturalesa (Física i química)
   • Aleix Diz. Cap del Seminari d'Orientació Pedagògica
   • Montserrat Zaera. Directora.
  • Ciències socials
   • Mercè Briones. Cap del departament de Ciències socials.
   • Carles Enrech. Cap d'estudis
   • Ricard Vázquez. Tutor de 2n Batxillerat A
  • Ciències socials (Economia)
   • Mercè Andreu Mestre
  • Ciències socials (Filosofia)
   • Sergi Forgas. Tutor de 1r Batxillerat A
  • Ciències socials (Religió)
   • Lluís Santos. Tutor de 3r ESO A. Coordinador PAC
  • Ciències Socials (Llatí)
   • Adela Barreda.
  • Educació Física.
   • Maite Abad. Cap del departament d'Educació física
   • Natalia Pomareda . Tutora de 4t ESO B
  • Educació visual i plàstica
   • Mili Esono. Tutora de 1r BAT B. Cap del departament d'Educació visual i plàstica.
   • Anna Recio. Coordinadora de riscos laborals
   David Lapuente Cárdenas
  • Llengua castellana i literatura
   • Núria Duran. Cap del departament de Llengua i literatura espanyola. Coordinadora de Biblioteca. Coordinadora PAC
   • Pol Solé. Coordinador Pedagògic.
   • Juan Carlos Arévalo.
  • Llengua catalana i literatura
   • Maria Lluïsa Díez. Cap del departament de Llengua i literatura catalana
   • Maria Antònia Moreu. Coordinadora LIC. Tutora 2n ESO A
   • Carme Torrijos. Tutora 2n BAT B
  • Llengües estrangeres (Anglès)
   • Antònia Barreda. Tutora de 1r ESO C
   • Mercedes González. Tutora 2n ESO C . Coordinadora de l'equip de Mediació
   • Manel Guitart. Tutor de 4t ESO A. ap del departament d'Anglès
  • Llengües estrangeres (Francès)
   • Cristina Luceron. Coordinadora d'activitats i serveis escolars. Tutora Aula Oberta.
  • Matemàtiques
   • Carlos Garcia.Cap del departament de Matemàtiques
   • Diana Herrero. Tutora de 4t A d'ESO.
  • Música
   • Dolors Busquets. Cap del departament de Música. Coordinadora PAC,
  • Tecnologia
   • Carolina Crespo. Secretària. Cap del departament de Tecnologia
   • Luis Miguel Ortega Aznar.
   • Daniel López. Coordinador TIC.
  • Seminari d'Orientació
   • Milos Salgueda.
   • María González.
   • Helena Sarroca. Tutora USEE
   • Marta Villoldo. Educadora d'educació especial.
   • Ruth Manjón. Vetlladora.