Web del departament  de Llengua i Literatura Catalanes

 http://blocs.xtec.cat/iesbellvitgect 

Conté  informació sobre criteris general de suficiència i recuperació, lectures  anuals,  sortides,  material per als diferents nivells, adreces d’interès etc.

Professores del Departament

Claùdia Leris. Tutora 2n B ESO. Professora de 2n ESO

Lilí Moreu. Tutora de 1A batxillerat. Professora de 3r i 4t ESO,  1r  Batxillerat (Llengua) i  2A Batxillerat (Literatura Catalana)

Beatriu Barranco. Professora de 1r, 3r i 4t ESO.

Carme Torrijos: Tutora de 2A batxillerat. Professora de 2n ESO; 1r A Batxillerat ) Literatura Universal) i  2n A i B  Batxillerat (Llengua)

Sortides Curs 2107-18

Teatre amb 1r d’ESO: Oliver Twist (13/12/2017)

Teatre amb 4t d’ESO: La plaça del Diamant  (7/09/2017)

Teatre amb 2n de batxillerat: Terra Baixa  (16/1/2018)