Materials creats pel grup impulsor de la XCCBB

Pàgina de la XTEC dedicada a les competències bàsiques

Graelles de coavaluació de les exposicions orals per nivells:

Bases d’Orientació per elaborar un Text Argumentatiu:

Vídeos explicatius sobre les exposicions orals i l'aplicació de les graelles de coavaluació:

 Com fer una bona exposició oral:

Aplicació de les graelles de coavaluació a les exposicions orals: