Poder tenir una bona adaptació social, sentir-nos satisfets i poder assolir els objectius que ens proposem a la vida requereix un bon desenvolupament de les competències emocionals que consisteixen en : tenir consciència de les pròpies emocions, saber regular-les, adquirir autonomia emocional , tenir competència social i adquirir competències per la vida i el benestar.

 

En l’optativa que treballarem a 1r d’ESO intentarem millorar tots aquests aspectes. El nostre cos forma part de les nostres emocions. El treball emocional s’inicia amb exercicis de Kinesiologia, exercicis corporals que ajuden a la preparació del cervell cap als aprenentatges. Als quals accedirem a través de dinàmiques on els alumnes seran els protagonistes perquè vivencien els aprenentatges. Es combinaran les activitats teòriques, que donaran la formació bàsica de l’optativa, amb les pràctiques.

“Digue-m’ho i ho oblidaré; ensenya-m’ho i ho recordaré; implica’m i ho aprendré”

Confunci