Acting

Together

Dins del programa de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat de dotar als centres de secundària de la ciutat d’un assistent lingüístic nadiu, l’Institut Bellvitge participa cada any en Acting Together, la trobada anual per intercanviar experiències educatives a l’Auditori Barradas.

L’activitat Acting together s’inclou dins de la proposta de difusió del programa d’assistent lingüístic que s’ha elaborat conjuntament per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament. 

Els centres han d’escollir una experiència de les treballades amb l’auxiliar (dins de les modalitats proposades -escenificació teatral, vídeo, exposició oral) i l’han de presentar-la en el marc de la setmana Acting Together que té al Centre Cultural Barradas de la ciutat durant el mes de juny.

Curs 2020 – 2021

ACTING TOGETHER 2021. THANKS TO OUR ASSISTANT JONNY!

Fet amb Padlet

En les convocatòries del curs 2016-17 i del curs 2017-18, els nostres alumnes van elaborar un vídeo amb esquetxos relacionats amb l’acollida de nouvinguts o amb aspectes de la cultura britànica. Els estudiants van crear el guió en anglès i van treballar cooperativament en la distribució de tasques (filmació, editatge, interpretació) per a elaborar el producte audiovisual final.

Vídeos creats