Acting

Together

Dins del programa de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat de dotar als centres de secundària de la ciutat d’un assistent lingüístic nadiu, l’Institut Bellvitge participa cada any en Acting Together, la trobada anual per intercanviar experiències educatives a l’Auditori Barradas.

L’activitat Acting together s’inclou dins de la proposta de difusió del programa d’assistent lingüístic que s’ha elaborat conjuntament per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament. 

Els centres han d’escollir una experiència de les treballades amb l’auxiliar (dins de les modalitats proposades -escenificació teatral, vídeo, exposició oral) i l’han de presentar-la en el marc de la setmana Acting Together que té al Centre Cultural Barradas de la ciutat durant el mes de juny.

En les dues darreres convocatòries, en el curs 2016-17 i 2017-18, els nostres alumnes han elaborat un vídeo amb esquetxos relacionats amb l’acollida de nouvinguts o amb aspectes de la cultura britànica. Els estudiants han elaborat el guió en anglès i han treballat cooperativament en la distribució de tasques (filmació, editatge, interpretació) per a elaborar el producte audiovisual final.

Vídeos creats