En aquest tercer trimestre, els alumnes d’economia de 4t d’ESO han realitzat durant dues setmanes sessions de la matèria utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, reforçant competències bàsiques, del pensament i personals a través de tota una sèrie d’activitats de treball col•laboratiu, de manera a potenciar el treball autònom i la comunicació en llengua anglesa. S’han centrat en descobrir què és l’economia social, aprofundint en conceptes com el sistema de microcrèdits, el comerç just i les empreses d’economia social.

Aquestes sessions s’han dut a terme dins el Programa d’Innovació Pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) i podem dir que han sigut un veritable èxit. Let’s do it together!

Aquí teniu fotografies de les sessions