Els alumnes de 1r d’ESO hem fet les Ciències socials en anglès a partir de la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera), CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning), dins el marc dels continguts curriculars de l’educació secundària obligatòria entre el 7 i el 14 de maig de 2019.

Mitjançant aquesta llengua estrangera, hem realitzat una immersió lingüística a l’aula en la qual hem promogut l’autonomia de l’alumnat, incrementat el nombre d’hores d’exposició en anglès, millorat la competència lingüística general i específica i desenvolupat interessos i actituds multilingües.

Concretament, hem treballat l’Antic Egipte: The Ancient Egypt. Al llarg de quatre sessions, hem desenvolupat continguts relacionats amb aquesta civilització, com per exemple “Egypt is the gift of the Nile”, The Nile, Nefertiti, Ancient Egypt Architecture i Death in Ancient Egypt. Ha estat molt profitós per a tots!