On viatgem?

Els i les alumnes de 2n ESO s’han ficat en la pell d’una agència de viatges. Per grups, han elaborat uns tríptics per a dissenyar un possible viatge a una ciutat d’Europa ajustant-se a un pressupost limitat.

Les fotos mostren els diferents tríptics il·lustrats amb molt d’entusiasme. Tots segueixen la mateixa estructura: un logo de l’agència, un eslògan atractiu, una breu descripció de la ciutat, els detalls dels vols i allotjament i un itinerari ple d’activitats interessants.

Feu-li una ullada i escolliu el vostre viatge!

Where do we travel?

The students of 2nd ESO have pretended to be travel agents. In groups, they have created some brochures to design a possible trip to a city from Europe sticking to a limited budget.

The photos show the different brochures illustrated with a lot of enthusiasm. Each brochure follows the same structure: an agency logo, an appealing slogan, a brief description of the city, the details of the flights and accommodation and an itinerary full of interesting activities.

Have a look and choose your trip!