PlanetBase és el projecte STEAM que estem treballant a 1r d’ESO conjuntament des de les matèries Ciències Naturals, Tecnologia i Visual i Plàstica. L’objectiu: establir una colònia humana en un exoplaneta habitable. El motiu: els problemes derivats de la superpoblació, l’esgotament de recursos naturals, el canvi climàtic, … ens obliguen a buscar solucions, una de les quals pot estar més enllà del nostre Sistema Solar.

El nom i el logo del projecte estan basats en el videojoc d’exploració espacial PlanetBase, creat per l’estudi gallec Madruga Works, als qui agraïm que ens hagin permès utilitzar la seva referència.

El projecte va començar amb la presentació a l’ESA (Agència Espacial Europea) dels alumnes mitjançant avatars amb Scratch, a les que es pot accedir des del web creat com a referència del projecte.

La primera missió a què ens hem enfrontat es refereix a la cerca d’exoplanetes habitables on poder establir la nostra colònia:
* Hem analitzat el nostre Sistema Solar i la seva zona habitable. Hem analitzat dades d’altres sistemes solars i hem trobat una sèrie d’exoplanetes situats en la zona habitable de la seva estrella.
* Per saber més d’aquests exoplanetes hem dissenyat i construït una sonda espacial que hem llançat a l’espai després d’experimentar amb diferents models de coets i de sistemes de llançament.
* Hem traçat la ruta que ha de seguir la sonda fins arribar al seu destí, hem analitzat diferents materials per decidir els més adients, hem calculat les necessitats energètiques de funcionament dels seus sensors, i els panells solars necessaris per cobrir-les.
* Hem conegut la missió BepiColombo de la ESA, que transporta dues sondes a Mercuri, i va ser llançada el 20 d’octubre de 2018.

 

 

 

 

I, un cop llançades a l’espai les nostres sondes, hem fet pòsters digitals interactius amb els que els alumnes expliquen com han resolt els diferents reptes d’aquesta missió.

Si voleu veure els nostres e-pòsters, agafeu el mòbil i escanegeu els codis QR (apropant el ratolí a cada codi QR sabreu a quins alumnes correspon). Tingueu present que són interactius, i que les imatges són enllaços a finestres o pàgines on es desenvolupen els continguts.

    
    

 

Referència a Esero