L’objectiu del projecte STEAM 1ESO Planet Base (Ciències Naturals + Visual i Plàstica + Tecnologia) és l’establiment d’una colònia experimental en un exoplaneta que presenti condicions per la vida humana.
El vídeo resum el treballat fins ara:

Per assolir l’objectiu hem dividit el problema en tres missions:

La 1a missió >> treballada durant el primer trimestre del curs, ens va permetre detectar una sèrie d’exoplanetes que, per la seva posició respecte a l’estrella al voltant de la qual orbiten, podrien contenir aigua en estat líquid (condició indispensable per a ser habitables).
Per obtenir més dades d’aquests planetes vam dissenyar una sonda espacial, la trajectòria que havia de seguir, i vam construir i llançar coets per entendre els principis físics del funcionament d’aquestes màquines.

La 2a missió >> treballada durant el 2n trimestre, ens ha permès decidir quin dels exoplanetes candidats és el més idoni per l’establiment d’aquesta colònia, a partir de l’anàlisi de dades teòricament recollides per les nostres sondes. Per poder prendre aquesta decisió:

 

 

Hem posat a punt els sensors de les sondes, acoblant-hi una placa controladora micro:bit amb suports impresos en 3D, i contextualitzant l’aprenentatge inicial de la programació dels sensors que integra: botons, sensor de llum, de temperatura, magnetòmetre i acceleròmetre.

Hem treballat la telecomunicació de les sondes amb els radiotelescopis de l’estació de seguiment a la Terra:
Hem conegut l’espectre electromagnètic, les ones de ràdio i la seva relació amb les ones sonores i amb la llum (visible i no visible),
Hem muntat un model de radiotelescopi per entendre com funcionen aquestes obres d’enginyeria, capaces de captar ones de ràdio i transformar-les en senyals comprensibles per a nosaltres (imatges i so),
Hem utilitzat el codi Morse per realitzar activitats de radiocomunicació entre les plaques micro:bit de les nostres sondes.

Hem analitzat gràfics de lluminositat durant el trànsit dels planetes davant de la seva estrella per determinar la massa i el període orbital dels exoplanetes candidats.

Hem utilitzat referències científiques per descartar els planetes amb massa excessivament petita (símptoma d’atmosfera feble) i excessivament gran (símptoma de planetes gasosos sense o amb molt poca superfície sòlida).
Segons els nostres càlculs, només dos dels sis exoplanetes candidats podrien ser habitables.


Hem analitzat gràfics d’espectrometria d’aquests dos planetes per esbrinar la seva composició: cap dels dos és perfectament habitable, un té molt poca atmosfera i l’altre no te oxigen.
Hem decidit que preferim enfrontar-nos al repte de fer habitable un planeta sense oxigen, donat que, segons les dades presentades (no reals), té aigua i CO2, elements amb els quals determinats vegetals creen oxigen en la seva fotosíntesi.
Aquest planeta és el Kepler 62e, a 1.200,3 anys llum de la Terra, del qual hem fet un retrat robot:

I, per acabar, hem dissenyat un logotip per a la missió.
Aquestes són algunes de les propostes presentades:


La 3a missió >> consisteix en preparar la colonització. Això ho farem durant el 3r trimestre, treballant en tres àmbits especialitzats:
Els data-artistes realitzaran una representació 3D del planeta, analitzant mapes topogràfics realitzats a partir de dades enviades per la sonda que l’investiga.
Els científics investigaran com aconseguir el suport vital en un planeta sense oxigen.
Els enginyers desenvoluparan la tecnologia necessària per a l’establiment i el funcionament de la colònia.