And we continue a third year with the implementation of the CLIL methodology in the Bellvitge Institute’s classrooms!

This year the various interventions from the Physics and Chemistry subject have been in the 3rd ESO. Our students have embarked on a new challenge… Study a complete unit of Physics and Chemistry in English!

Under the title “What trick does the magic of chemical reactions hide?”, our students have gone through the experience of learning the Law of Conservation of Mass of the Lavoisier couple.

  1. Chemical reactions on the scale interacting with on virtual laboratories.
  2. Conversations with Lavoisier in the home kitchen to study the Law of Conservation of Mass using the zero conditional.
  3. Puzzles of atomic models to interpret reactions from the quantum world.
  4. A scientific recipe following instructions to balance chemical equations.
  5. Manipulation of simulators to interpret reactions and formulation of the scientific hypotheses using the first conditional.
  6. Experimental lab with a certain effervescence to study the reaction rate and factors on which it depends, so… we have used effervescent tablets!

  And all of that has been possible thanks to the peer-work and reflection times. It was the key to  achieve learning and keep moving forward!

  Congratulations for overcoming the challenge!

  Click here to see more photographs

   

  GEP Física i Química (3rd ESO) – REACCIONS QUÍMIQUES. VEIEM L’INVISIBLE. Quin truc amaga la màgia de les reaccions químiques?

  I seguim un tercer any amb la implementació de la metodologia AICLE a les aules de l’Institut Bellvitge!

  Aquest any, les múltiples intervencions des de la matèria de física i química han estat al curs de 3r d’ESO. El nostre alumnat s’ha endinsat en un nou repte… : realitzar tota una unitat didàctica de física i química en anglès! 

  Baix el títol “Quin truc amaga la màgia de les reaccions?”, l’alumnat ha viscut l’experiència  d’aprendre tot allò que envolta el principi de conservació de la massa de la parella Lavoisier.

  1. Reaccions químiques sobre la balança amb el recurs de laboratoris virtuals.
  2. Conversacions amb Lavoisier a la cuina de casa per estudiar el principi fent ús del zero conditional.
  3. Trencaclosques dels models atòmics per interpretar les reaccions des del món quàntic. 
  4. Les receptes en imperatiu per aconseguir ajustar les equacions químiques.
  5. Manipulació de simuladors per interpretar les reaccions i formulació d’hipòtesis utilitzant el  primer condicional. 
  6. Pràctiques de laboratori amb certa efervescència per estudiar la velocitat de reacció i factors dels quals depèn, i és que… hem utilitzats pastilles efervescents!

  I tot això ha estat possible amb el treball entre iguals i amb els espais de reflexió que han permés poder assolir els aprenentatges i continuar avançant!

  Enhorabona per la superació del repte!

  Enllaç a més fotografies