El passat divendres 13 de desembre es van presentar les característiques del projecte d’Aprenentatge per Servei (ApS) que el nostre alumnat de 4t de l’ESO farà aquest curs 2019-2020. 

En els panells expositors situats a la planta baixa (al costat de la Consergeria), es presenten quines són les característiques en el nostre institut d’aquest projecte, que tots els centres de Catalunya hem de proposar al nostre alumnat de forma obligatòria. El projecte ApS pretén que el nostre alumnat s’impliqui en el teixit associatiu i de voluntariat del seu entorn social. A partir dels contactes que s’han establert amb diferents associacions i fundacions del barri de Bellvitge-Gornal (amb qui, d’altra banda, ja treballàvem de forma voluntària des de  fa cursos), l’alumnat haurà de decidir en quina d’elles dedica una part del seu temps lliure per tal de realitzar-hi aquest projecte. Tant el seguiment com l’execució de l’ApS es fan conjuntament entre l’entitat acollidora i l’institut Bellvitge, i també tindrà la seva corresponent avaluació dins de les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió  (a més de la pròpiament humanística i vivencial, que és la realment important).

Amb aquesta exposició volem que l’alumnat acabi de decidir, durant aquesta última setmana, en quina entitat vol portar a terme el seu projecte d’ApS. La idea és que, després del retorn de les vacances de Nadal, es puguin concretar les dates en què es realitzarà aquest projecte singular. N’esperem que serveixi per bastir el nostre alumnat de major  reflexió i voluntat d’incidència i acció en un entorn, en el qual és més possible que contribueixi a fer-hi canvis transformadors perquè en coneix les necessitats i mancances.