Gairebé fa un any us explicàvem l’inici del Què t’hi jugues?, un projecte de col·laboració entre el CAC, a través del programa eduCAC, la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Bellvitge i l’escola Virolai, per promoure un consum responsable i crític dels videojocs i identificar conductes de risc en l’àmbit dels videojocs i dels jocs d’atzar.

Avui, a mode de tancament, us presentem el vídeo general de cloenda:

Aquí teniu 4 píndoles audiovisuals que recullen la veu dels nostres alumnes:

Què has après?

Què has après?

Pots aprendre coses dels videojocs?

Aprenent dels videojocs
Aprenent dels videojocs


Aquí teniu 3 píndoles audiovisuals amb la veu dels docents:

■  Píndola 1

   Píndola 2

  Píndola 3

LA FEINA FETA I RESULTATS OBTINGUTS

I ara tot seguit us fem cinc cèntims de la feina feta i dels resultats, encoratjadors per a tots els participants.

Al nostre institut, la fase d’intervenció i pilotatge, es va dur a terme durant el segon semestre del curs 21/22. Es van definir dos grups d’alumnes, un grup experimental i un grup control, en funció de si participarien en la intervenció a l’aula o no. Ambdós grups van respondre qüestionaris a l’inici i al final del pilotatge que van estar analitzats pels professionals clínics.

L’alumnat del grup experimental, després de treballar els continguts, va elaborar productes audiovisuals en els quals integraven reflexions i coneixements sobre el que havien après. Els nois i noies es van decantar per narrar partides de videojocs tot adoptant rols diversos (casters, jugadores i jugadors).

Cliqueu als següents enllaços per veure alguns exemples dels  treballs fets pel nostre alumnat:

■  FIFA

   FORNITE

  NBA

Un cop acabat el pilotatge, la unitat de Joc Patològic de l’HUB va analitzar les dades per extreure’n conclusions i el programa eduCAC va modificar la unitat didàctica a partir de les valoracions dels docents que han participat en el pilotatge. 

Pel que fa als resultats i en relació amb els videojocs, s’ha observat que: 

» La intervenció a l’aula a través de les activitats de la unitat didàctica eduCAC implica una reducció molt significativa, del voltant del 20%, de la intensitat i la freqüència en l’ús de videojocs. Aquesta troballa constata que la unitat didàctica té efectes positius en la prevenció. 

» Els factors que augmenten les conductes de risc per arribar a tenir una conducta addictiva amb els videojocs són: ser noi i fer-ne un ús intensiu.

Pel que fa als jocs d’atzar s’ha observat que: 

» Després de la intervenció, l’alumnat identifica millor les conductes de risc i les conductes problemàtiques associades al joc d’aposta. 

» Sovint s’observa que l’alumnat normalitza el joc amb rasques, bingos, pòquer, etc., i no inclou/no reconeix aquestes pràctiques dins els jocs d’atzar. 

» L’edat (a més edat, més risc) i el grau de distorsions cognitives associades al joc (a més domini del joc, més biaix) són factors de risc per arribar a tenir una conducta addictiva.

Cal destacar que en tots els casos les dades de l’alumnat són dades autoreferides, és a dir que és l’alumnat qui considera o no que compleix uns criteris, però no és en cap cas un diagnòstic clínic.

Els resultats es van presentar durant el mes de setembre a l’equip directiu i als docents de l’Institut Bellvitge i després de festes es programarà una reunió informativa amb les famílies implicades per tal de poder mostrar les conclusions obtingudes amb més detall.