El dia 7 de novembre comença el procés electoral amb la publicació del cens al tauler d’anuncis de l’institut i s’obre el termini de presentació de candidatures. No deixeu de participar-hi!

Calendari del procés electoral

9 de novembre Inici del procés
Fins al dia 14 de novembre Publicació provisional del calendari electoral i dels censos d’electors (al tauler d’anuncis del centre)
10-14 de novembre Reclamacions a les inscripcions dels censos d’electors (per mitjà d’escrit dirigit a la Direcció del centre)
15 de novembre Publicació definitiva dels censos  (al tauler d’anuncis del centre)
18 de novembre Constitució de les meses electorals (als locals de l’edifici escolar)
18 de novembre Termini de presentació de candidatures (per escrit davant de la mesa electoral respectiva i amb els impresos adients)
22 de novembre Publicació de candidatures (al tauler d’anuncis del centre)
28 de novembre al 2 de desembre Votacions
Abans del dia 22 de desembre Acta de constitució del Consell escolar i presa de possessió dels seus membres   

 

Calendari de votacions

  • Sector de PAS : 28 de novembre, a les 11.30 h., a la sala de professorat.
  • Sector de representants de pares i mares: 29 de novembre de 2016, de les 17.30 a les 19.30 h., al vestíbul del centre
  • Sector de representants del professorat: 30 de novembre, a les 15.45 a la sala de professorat
  • Sector de representants d’alumnat : 2 de desembre, de 9.30 a 10.30 h., a les aules

Per a més informació :

Resolució del Departament d’Ensenyament de convocatòria d’eleccions

Informació sobre el Consell Escolar