Aquest curs l’institut ha posat en marxa la formació interna “PEC i programacions de centre”, impartida per la Natàlia Pomareda, la nostra coordinadora pedagògica i coordinadora del grup impulsor de la Xarxa de CCBB del nostre centre. Pràcticament tot el claustre, gairebé quaranta professors i professores, ens reunim les tardes dels dimecres per formar-nos i revisar plegats les programacions de les diferents matèries i formes d’avaluar. 

L’objectiu de trobar-nos no és altre que generar dinàmiques de debat pedagògic dins del claustre i arribar a acords de programació entre àmbits afins: PROGRAMAR DES DE L’EQUIP.

Les programacions de centre han de garantir l’assoliment dels continguts clau i les competències per part de l’alumnat i entenem que necessàriament han de ser consensuades, jerarquitzades, coherents, contextualitzades i  alineades amb el nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre).

Seguint aquests criteris s’inseriran també en el marc curricular els projectes globalitzats que estem portant a terme (Planet Base, Skate revolution, Bell News, Life & Science Beats Move, Viatgem en el temps, IT Jobs, Bellvitge-Comtat medieval, Cinema en curs, La història és notícia, Orgullosa, EJE, …) i els àmbits transversals (personal i social i digital), desplegant el pla TAC confeccionat el curs 2018-19.

Hi ha temps també per reflexionar i avançar plegats cap a millors criteris d’avaluació formativa i competencial.

Finalment es donarà a conèixer al professorat el diari curricular, com a eina de treball interna per donar forma estructurada i unificada a les nostres programacions de centre.

El claustre de l’institut entenem aquesta formació com una eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de centre, que és un projecte d’equip… o no serà. Des d’aquí l’agraïment de l’equip  directiu per la resposta massiva per part del professorat a aquesta formació, que ens enforteix i en defineix com a equip.

Àmbit lingüístic

Àmbit lingüístic

Àmbit matemàtic

Àmbit matemàtic

Àmbit social

Àmbit social

Àmbit cientificotecnològic

Àmbit cientificotecnològic

Àmbit artístic

Àmbit artístic

Àmbit Cultura i Valors Ètics

Àmbit Cultura i Valors Ètics

Àmbit Educació Física

Àmbit Educació Física

Podeu veure moments d’aquesta formació, que encara no s’ha acabat, clicant aquí.

L’INSTITUT BELLVITGE, PER LES PROGRAMACIONS DE CENTRE
PER LES PROGRAMACIONS D’EQUIP