El 19 de desembre els alumnes de 2n de batxillerat artístic van tenir l’oportunitat de realitzar un taller al Museu del Disseny, “Pensar amb els ulls i mirar amb el cervell”.

El taller estava dividit en dues parts.

Per una banda visitàvem l’última planta del Museu, la dedicada a l’art gràfic, observàvem i comentàvem tots els elements gràfics presents en el nostre entorn: cartells, senyals, etc. A partir de l’anàlisi d’aquestes imatges de la col·lecció del museu reflexionàvem sobre els processos i les eines que fan falta per a dur a terme un encàrrec propi d’un dissenyador gràfic.

 

Per una altra banda, al taller, van treballar per equips com si fossin en un estudi de disseny que ha d’elaborar un cartell a partir d’un concepte. La idea era treballar la tipografia, el color i la composició per expressar aquest concepte i defensar la proposta davant de la resta del grup classe.