Des de de la matèria de Matemàtiques i amb la col·laboració del professorat del Batxillerat Artístic (Departament de Visual i Plàstica) els i les alumnes de 1r d’ESO han elaborat una maqueta personalitzada de l’habitació on dormen … i somien. Amb aquesta activitat interdisciplinària hem treballat plegats la proporcionalitat i el concepte d’escala.

És aquest un concepte molt present en el món que ens envolta: sovint podem trobar representacions a escala (ampliació o reducció) de mapes, maquetes, diagrames, fotografies, plànols, etc. En definitiva, som davant d’una abstracció matemàtica amb un paper molt rellevant a les nostres vides.

L’activitat Somiem en 3D! té tres objectius:

  1. Fer notar la presència de les matemàtiques a la vida quotidiana.

  2. Fomentar la proporcionalitat geomètrica a les nostres aules mitjançant activitats que promouen el raonament matemàtic en entorns no matemàtics i la resolució de problemes. Al mateix temps aquest aprenentatge permet a l’alumnat adquirir coneixements d’espai i forma, càlcul i mesura.

  3. Fer evident la necessitat que tenim de reproduir la realitat que ens envolta representant-la (amb dibuixos, fotografies o gràfiques) proporcionalment a escala, reduint-hi els objectes grans o ampliant-ne els petits.

Fent als nostres alumnes “somiar en 3D” hem volgut assegurar l’aprenentatge significatiu i competencial del concepte de proporcionalitat i escala, per tal que els sigui útil per a la vida.

Podeu fer un cop d’ull a les maquetes dels i les alumnes en aquest enllaç.