Aquest curs celebrem sis anys de les activitats del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) al nostre institut, enriquint l’experiència educativa dels nostres estudiants amb diverses activitats destacades per nivell:

1r ESO – Geografia i Història:

 • Tema 1: “We are one worldwide species” (prehistòria).
 • Tema 2: “The Pyramid of Pyramids!” i “The Nile and Ancient Egypt”.
 • Tema 3: “Alexander the Great” (hel·lenisme de Grècia).

FOTOS aquí en més petit si es pot:

 

 

 

 

 

2n ESO – Geografia i Història:

 • Tema 1: “The Fall of Rome and who picked up the pieces?” (Reading Puzzle).
 • Tema 2: “Muhammad’s time” (aparició de l’Islam i introducció a l’Al-Andalus).

 

 

3r ESO – Física i Química:

 • Tema 5: “Conversations with Lavoisier” (reaccions químiques).
 • Ecological Footprint (projecte Erasmus+).

 

 

3r ESO – Biologia i Geologia:

 • English in the lab: Pràctiques de laboratori (normes de laboratori, microscopi, dissecció del cor i del pulmó).
 • Mediterranean Diet (projecte Erasmus+ “Ens cuidem?”).

 

4t ESO – Ciències Socials:

 • Grup cooperatiu: Diverses activitats per explorar situacions regionals, clima, sectors econòmics, cultura, govern, cost de vida, museus, i figures importants.

4t ESO – Física i química:

 • How eco-friendly are you? Activitat amb Erasmus+. 

 

Aquestes activitats han millorat les competències lingüístiques i han fomentat la creativitat i la col·laboració entre l’alumnat. Continuem compromeses amb la innovació educativa per preparar els nostres estudiants per a un món globalitzat.

———————————–

English translation

GEP ACTIVITIES 2023-2024

6 years of innovation: learning without borders!!

The Group of Experimentation for Plurilingualism (GEP) celebrates that this is our sixth year implementing activities in different areas, which enriches the educational experience of the students of our school:

 

1st ESO – Social Sciences

 • Unit 1: “We are one worldwide species” (Prehistory).
 • Unit 2: “The Pyramid of Pyramids!” i “The Nile and Ancient Egypt”.
 • Unit 3: “Alexander the Great” (Hellenism in Greece).

 

 

 

 

 

 

2nd ESO – Social Sciences

 • Unit 1: “The Fall of Rome and who picked up the pieces?” (Reading Puzzle).
 • Unit 2: “Muhammad’s time” (l’Islam i introducció a l’Al-Andalus).

 

 

3rd ESO – Physics and Chemistry:

 • Unit 5: “Conversations with Lavoisier” (chemical reactions).
 • Ecological Footprint (Erasmus+ project).

 

 

3r ESO – Biology and Geology

 • English in the lab: Pràctiques de laboratori (normes de laboratori, microscopi, dissecció del cor i del pulmó).
 • Mediterranean Diet (projecte Erasmus+ “Ens cuidem?”).

 

4th ESO – Social Sciences:

 • Grup cooperatiu: “A Special Country”. different activities to explore geography, economic sectors, type of government, cultural aspects  situacions regionals, clima, sectors econòmics, cultura, govern, cost de vida, museus, i figures importants.

4th ESO – Physics and Chemistry:

 • How eco-friendly are you? Erasmus+ activities 

 

These activities have contributed to improve our students’ language skills and to foster their creativity and capacity to work cooperatively. We remain committed to educational innovation with the aim to prepare our students for a globalized world.