La pandèmia produïda pel SRAS-Cov-2, malgrat el confinament, ens ha donat l’oportunitat de seguir el procés de disseny de l’Enginyeria per tal de dissenyar solucions tecnològiques a problemes derivats d’aquesta situació, i d’explorar diverses maneres de representar les nostres idees: interactivitat digital, modelat 3D i Realitat Virtual.
El projecte s’ha desenvolupat a través de Classroom, a partir de les pautes definides en aquesta presentació:

Hem començat buscant resposta a una sèrie de preguntes relacionades amb la Covid-19, i hem analitzat el paper que hi juga la Tecnologia.

S’ha definit i analitzat quatre possibles àmbits d’actuació. Un cop escollit l’àmbit per part de cada alumne/a, s’ha buscat resposta a una sèrie de preguntes per tal de decidir la més interessant, que s’ha convertit en l’objectiu individual del projecte.
Hem focalitzat el paper de la Tecnologia en cada àmbit, i hem fet una llista de quins aspectes de la situació actual es podrien substituir, combinar, adaptar, modificar, proposar per altres usos, eliminar o reordenar per al d’aconseguir solucions innovadores.

Un cop decidit l’àmbit d’actuació, analitzades referències i generat diverses idees en funció de l’objectiu definit, aquestes s’han valorat per tal d’identificar la millor de totes. Aquesta valoració s’ha fet en funció de tres criteris: Utilitat, Facilitat i Originalitat.

 

Donada la impossibilitat de crear prototipus materials complexos, els hem hagut de crear virtuals. Això ens ha donat l’oportunitat de conèixer i explorar el disseny 3D amb Tinkercad. Alguns dels resultats:

També hem explorat l’immersió dels nostres models 3D en entorns de Realitat Virtual amb Cospaces:

Tot el procés s’ha anat recollint en presentacions Genial·ly que es poden consultar. La situació de confinament ha dificultat el seguiment d’aquestes presentacions, la majoria de les quals són de navegació molt feixuga.
La qualitat dels treballs és també molt diversa, especialment per les diferències d’implicació de l’alumnat. Malgrat tot, n’hi ha dos que va la pena mirar-se: el robot infermer de Cameron i el sistema de repartiment amb drons de David.

El projecte està documentat al web TecnoBloc