A primer de batxillerat artístic hem fet una aproximació al retrat a carbonet tenint com a referent una fotografia en blanc i negre. Es tractava de triar a qui volien retratar i després de realitzar esbossos preparatoris calia fer el retrat en format A3. El motiu del treball és l’observació de proporcions, relacions i  control dels valors i contrasts. Els resultats obtinguts han estat molt remarcables.