Llista d’admesos

asignats-al-centre

El nostre institut imparteix un Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de pintura. S’oferten 17 places inicials. La preinscripció es pot presentar del 25 de maig al 5 de juny.

Podeu trobar tota la informació sobre la preinscripció als Programes de Formació i Inserció a la següent web del Departament d’Educació:

Preinscripció als Programes de Formació i Inserció 2020

Tot seguit us expliquem com podeu inscriure-us al nostre PFI.

COM CONTACTAR-NOS?

Per a qualsevol consulta, petició d’informació o ajut en la gestió del tràmit, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres:

Per mail (directe al coordinador del programa, opció preferent): jareval2@ibellvitge.net

Per telèfon: 93 335 8314 (de 9.00 a 13.30h., en dia laborable)

Per whatsapp: 627481412

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 25 de maig al 5 de juny.

ON I COM HE DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

Cal enviar el full de sol·licitud de preinscripció  i la documentació al·legada, escanejada o fotografiada per les dues cares, al CORREU ELECTRÒNIC OFICIAL del nostre institut: a8019411@xtec.cat

Respondrem el vostre correu confirmant la recepció de la vostra sol·licitud i de la vostra documentació (aquest correu és el justificant que heu fet la sol·licitud amb nosaltres) i comunicant-vos el número assignat a la vostra sol·licitud.

En el cas de no poder fer els tràmits per internet, podeu demanar-nos cita prèvia per venir i fer-los al nostre institut.  Per demanar cita prèvia escriviu al correu  jareval2@ibellvitge.net (o truqueu al nostre telèfon o mòbil).

►► FULL DE SOL·LICITUD PFI

►► QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR?
A més a més de la sol·licitud emplenada, cal enviar-nos al correu electrònic a8019411@xtec.cat  la documentació següent, escanejada o fotografiada per les dues cares.

  • DNI, NIE o passaport de l’alumne-a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • DNI, NIE, Passaport del pare, mare o tutor o, si és estranger, de la tarjeta de residència on consta el NIE o passaport; si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 
  • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació i filiació de les persones estrangeres es podrán acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula restarà condicionada a la presentación de la documentació identificativa establerta.
  • Llibre de família, documentació relativa a la filiació o, en el cas d’estar en acollida, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
  • Certificat d’estudis.
  • Certificat de discapacitat (si és el cas). Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha d’enviar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a les Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o, si existeix, un informe de l’EAP en el qua s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne-a presenta discapacitat. 

CRITERIS DE PRIORITAT I PUNTUACIÓ

Les sol·licituds s’ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-los els criteris de prioritat específics. Podeu consultar-los a la web del Departament d’Educació:

Tot seguit us en fem un resum: 

Domicili dins de l’àrea d’influència 1 del centre* 30 punts
Domicili dins de l’àrea d’influència 2 del centre, però no dins de l’area d’influència 1* 15 punts
Participació per primera vegada en un PFI o equivalent 20 punts
Per cada curs d’escolarització a l’ESO 5 PUNTS
Per l’últim curs d’ESO cursat

Si és Quart

Si és Tercer

Si és Segon

20 punts10 punts

5 punts

Entrevista de l’alumne-a 0, 10, 20 o 30 punts

 COM FAREM L’ENTREVISTA?

L’alumne-a ha de fer una entrevista per valorar l’adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds, així com la seva manca d’experiència laboral. Es farà per telèfon o per videoconferència.

Les entrevistes es faran del 25 de maig al 12 de juny. El nostre coordinador del programa donarà dia i hora a cada alumne-a per fer l’entrevista.