Aquest curs el nostre centre disposa d’un recurs de suport a l’orientació adreçat als alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, i a les seves famílies, de cara a fer la tria de l’itinerari de Batxillerat i estudis universitaris i de cicles de grau mitjà i superior.

Es tracta del web www.unportal.cat, una eina a la qual tenim accés a través de l’Ajuntament de l’Hospitalet, que concentra la informació disponible, permanentment actualitzada, sobre els prop de 700 títols universitaris i els més de 250 ensenyaments professionals (incloent-hi els artístics i esportius) impartits a Catalunya.

El portal disposa també d’una branca amb tota l’oferta de màsters de les universitats catalanes, d’utilitat per a les famílies que pensin a ampliar la seva formació.

Des dels seus quatre accessos (graus universitaris, màsters, CFGS i CFGM), el web ofereix una navegació fàcil i intuïtiva que possibilita aplicar diversos filtres en funció dels interessos dels usuaris, fer comparatives i consultar amb detall tota la informació associada a cada estudi a partir de diferents indicadors.

A banda d’informació de caire acadèmic (assignatures, notes de tall, perfil d’ingrés recomanat o tractament de l’anglès) i de servei (horaris i preus), al portal de graus s’hi poden consultar indicadors relatius a la inserció laboral dels titulats, l’abandonament dels estudis a primer curs o el temps que inverteixen els estudiants a graduar-se.

A FP trobareu informació sobre preus i horaris, taxes d’ocupació i qualitat de la inserció dels titulats i convalidacions amb estudis universitaris per als que cursin un CFGS. També podeu fer una cerca geogràfica d’estudis d’FP, obrint un mapa de Catalunya i fent una selecció aplicant els filtres de ciutat, família professional o cicle formatiu. 

Un recurs que serà de molta utilitat tant per al nostre alumnat com per a les famílies.

Enllaç a la web: https://unportal.cat