A l’institut Bellvitge tenim clar que hem de treballar amb perspectiva de gènere amb l’objectiu de trobar línies d’acció que permetin prevenir i resoldre desigualtats. Atès que el nou currículum incorpora la coeducació en el seu marc general i, que dins del projecte de centre s’inclou la formació docent com a eina de millora contínua, endeguem aquest curs liderat per la comissió de coeducació de l’institut.

Els objectius generals d’aquesta formació són proporcionar i qüestionar aspectes bàsics per acompanyar el nostre alumnat en la detecció i denúncia de les múltiples violències i desigualtats per raó de gènere que poden esdevenir en el seu entorn; així com empoderar el professorat per esdevenir agent de prevenció i acompanyament de l’alumnat i que aquest, es transformi en motor de transformació i canvi.

Reflexionarem sobre el binarisme, el pes del patriarcat, l’ús del llenguatge, l’educació afectivo-sexual, l’ús i la transformació dels espais de l’institut, la inclusió de la perspectiva de gènere en el currículum i moltes coses més. Finalment, elaborarem un projecte d’intervenció a l’aula amb tot allò que hàgim après.