En aquesta pàgina trobareu calendaris amb els deures que teniu de les diferents matèries. Hi ha un responsable de cada curs que s’encarregarà de vigilar que tota la informació és correcta i no falta res. Si trobeu que falta alguna cosa comenteu-li.

Curs
Assignatures Instrumentals (Matemàtiques / Castellà / Català )
1r ESO Deures 1r A Deures 1r B Deures 1r C Deures 1r Grup 1 Deures 1r Grup 2 Deures 1r Grup 3 (Reforç)
2n ESO Deures 2n A Deures 2n B Deures 2n C Deures 2n Grup 1 Deures 2n Grup 2 Deures 2n Grup 3 (Reforç)
Curs
3r ESO Deures 3r A Deures 3r B Deures 3r Reforç
4t ESO Deures 4t A Deures 4t B
USEE Deures USEE

Observeu aque a 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r B d’ESO heu de consultar dos calendaris. Un per les assignatures instrumentals i un altre per la resta