Aquest any la implementació de la llengua anglesa en les nostres aules de Bellvitge ha estat més variat que mai!

Continua amb la proposta ferma des del departament de ciències naturals a 3r d’ESO amb pràctiques de laboratori en anglès, vídeos i treballs en equip vers contingut biològic i químic, English in the lab and conversations with Lavoisier.

CLIL Activities: Social Sciences, Physics & Chemistry, Biology and Music -our latest . 

This year at the IES Bellvitge, we have carried out a wide variety of activities using English as a vehicular language!

As in previous years, the department of Natural Sciences of 3rd ESO has supported the implementation of practical activities in the lab. Students have seen videos in English and have worked with specific, content-based materials and conversations with Lavoisier  in small groups

A Geografia i història de primer d’ESO s’ha fet èmfasi en l’estructura piramidal de l’Antic Egipte, Pyramids of Pyramids! A segon hem viatjat als temps de Mahoma amb la carta d’un personatge anomenada “Muhammad’s time”.

I la novetat, des de les classes de música de 1r ESO l’alumnat s’ha apropat a la llengua anglesa amb una activitat per Halloween anomenada “Creepy Karaoke”. Amb col·laboració amb la matèria anglesa, han cantat la cançó de la película “Sleepy Hollow” de Walt Disney. “Do you know how your voice works?” ha estat la situació d’aprenentatge en anglès on l’alumnat ha après el funcionament del seu cos quan canten i com poden classificar tant la seva veu com la dels seus ídols musicals. 

Aquí teniu el resultat del producte musical.

As far as Geography and History are concerned, our 1st ESO students have learned about the pyramidal structure of Ancient Egypt in English! Pyramids of Pyramids!! In 2nd ESO, students have gone back in time to the age of Prophet Muhammad by means of a letter from a very special character.

Finally, in the Music classes, for Halloween, 1st of ESO students were able to experience the English language through an activity we called “Creepy Karaoke”. After reading the short story of “Sleepy Hollow” and watching the Walt Disney movie based on it, which they did as part of their English language subject, students sang one of the most popular songs of the movie.  “Do you know how your voice works?” has been the learning situation that has allowed students to learn about how their body changes when they sing as well as how they can classify their own voice and those of their music idols. 

Here is the result of the musical product.

Aquest equip GEP, té com a finalitat comuna, seguir oferint propostes a l’alumnat per tal que tingui l’oportunitat de millorar, en aquest cas, en la comunicació anglesa!

Keep calm and Speak English in Bellvitge!

Our CLIL group of teachers has a common objective, namely, to go on offering engaging proposals for students so that they can improve their communicating in English.

Keep Calm and Speak English in Bellvitge!