Els i les alumnes de 4t d’ESO havien de tancar etapa educativa. Malgrat que ja havíem fet algunes tasques des de la tutoria encaminades a començar a fer-los pensar en les decisions de futur que calia prendre, el procés no estava ni molt menys tancat.  I tots i totes, alumnat i professorat, veiem que la  situació de confinament s’allargava en el temps. Damunt la taula, un nou repte, el de garantir l’acompanyament i l’orientació acadèmica d’aquest alumnat des del confinament. I un equip docent, el de 4t d’ESO, disposat a assumir-lo.

Fou així que, dins del Pla de treball globalitzat en teledocència, que va posar en marxa l’institut en situació de confinament, l’equip docent de 4t d’ESO hem dissenyat una proposta de treball globalitzada que facilités els dos aspectes que més ens preocupaven: 

■  acompanyar i guiar el procés de presa de decisions dels i les alumnes respecte les diferents opcions de formació postobligatòria  

■  acabar de consolidar les competències treballades des dels diferents àmbits fent una proposta de treball significativa 

D’aquesta dues necessitats surt la proposta globalitzada “Després de l’ESO què?”. 

Després de l’ESO, què? és un projecte que s’ha desenvolupat durant cinc setmanes de treball en un entorn d’aprenentatge digital, a través del qual els i les noies de 4t d’ESO han posat sobre la taula els seus interessos, habilitats, capacitats, hàbits,…; han conegut tota l’oferta que el sistema educatiu els ofereix a curt i llarg termini; han descobert professions noves i emergents; s’han imaginat diferents camins possibles per projectar-se en el seu futur imaginari; han cercat experiències semblants en el seu entorn proper.

Guiat des de les tutories dins del marc del Pla d’acció tutorial, ha integrat propostes de treball de matèries diverses, que han obligat als i les alumnes a utilitzar i acabar de consolidar competències treballades durant tota l’etapa de l’ESO des dels diferents àmbits, inclosos els àmbits transversals com el digital i personal i social.  Han cercat, investigat, redactat, reflexionat, entrevistat companys que havien passat pel mateix procés en anys anteriors…, i, finalment, han acabat compartint les decisions pròpies a partir d’un bon discurs oral vehiculat a través d’eines digitals. 


El colofó ha estat el procés de preinscripció, reflexionat, compartit, raonat, de cadascun dels nostres nois i noies a cada tipus d’ensenyament escollit per seguir amb el seu camí personal dins del món educatiu i formatiu.

En definitiva, és així com del repte n’hem fet una oportunitat de futur, per a alumnes i docents. N’ha quedat dissenyat molt de material que es podrà fer servir per als propers cursos, més enllà dels desig que tots i totes tenim que la situació millori i retornem a les aules amb la màxima normalitat possible.

ENTRE LES DIFICULTATS S’AMAGA L’OPORTUNITAT (A. Einstein)