Pla Català de l’Esport

Què és?
El Pla Català de l’Esport és un Pla vinculat a la Secretaria General de l’Esport que pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. L’Institut Bellvitge fa anys que en forma part.
Què pretén?
Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.
Qui el promou?
Per fer-ho els professors del Departament d’Educació Física de l’Institut treballem conjuntament amb l’AMPA i el Consell Esportiu de l’Hospitalet, promovent activitats extraescolars dins el centre, la participació dels nostres alumnes a les diferents trobades entre instituts que organitza el Consell Esportiu, i assessorant-los en l’obtenció dels cursos de tècnics esportius bàsics també organitzats des del Consell Esportiu de l’Hospitalet.

Activitats del curs 2018-19

  Activitats extraescolars:

  Activitat esportiva fora de l’horari escolar.

 • Futbol sala: En competició dins al Consell Esportiu l’Hospitalet
  Dimarts i dijous de 17:45 a 18:45 h
 • Voleibol: En competició dins al Consell Esportiu de l’Hospitalet
  Dilluns i dimecres de 17:45 a 18:45h.
 • Taller de pilates per a famílies: Dilluns de 17:15 a 18:15h
 • Trobades interinstituts:

  Són competicipns puntuals de diferents esports que organitza el Consell Esportiu de l’Hospitalet amb la intenció que els alumnes de l’Institut interessats s’organitzin en equips i hi participin.

 • Tennis taula: desembre. Hi hem participat amb 9 alumnes de l’Institut aconseguint el 1r i 2n lloc.
 • Futbol: gener. Hem participat amb 3 equips. Un total de 23 jugadors. 1r classificats
 • Bàsquet: febrer. No hi ha hagut participació
 • Voleibol: març. Hem participat amb 2 equips. Un total de 13 jugadors
 • Korfbol: abril. No hi ha hagut participació.
 • Handbol: maig. No hi ha hagut participació