L’alumnat de 2n A de Batxillerat que enguany cursa la matèria d’ Història de l’Art ha fet una sortida, dijous 3 ‘octubre de 2019 , al Museu Picasso de Barcelona amb la finalitat de realitzar una activitat inicial de percepció visual i de sensibilització artística: Picasso i la revolució de l’Art del segle XX.

L’objectiu que el Departament de Ciències Socials es proposa amb aquesta activitat és que l’alumnat aprengui com és d’important l’observació pausada en enfrontar-se a la lectura d’una pintura; com és d’interessant poder reconèixer els diferents llenguatges artístics i com és de necessari aprendre els diversos processos creatius d’ un artista i, en un darrer terme , l’adonar-se de la capacitat d’innovació de Picasso.

La visita ha estat molt enriquidora , ja que, en acabar-la, tots plegats teníem ganes de saber més del món de l’art. I aprofitant l’avinentesa , hem anat a fer una una visita a Santa Maria del Mar que ha servit per poder conèixer els elements arquitectònics propis del gòtic català .

S’hi adjunten una selecció de fotografies com a mostra de l’activitat portada a terme.