El passat mes de desembre va tenir lloc  la presentació oral dels treballs de recerca per part dels  alumnes de 2n de Batxillerat. Les temàtiques dels treballs han estat molt diverses i molts d’aquests han assolit gran  qualitat, com demostren les qualificacions obtingudes. El cert és que any rere any s’aprecia una notable millora;   les exposicions orals són molt més fluides i vistoses i ens enorgulleix que  les facin en la llengua en què han escrit els seus treballs      ( en català,  la  major part, i algunes en anglès). Felicitem els nostres alumnes per la feina feta i encoratgem els i les que  presenten  el seu treball en la propera convocatòria de febrer.

Més fotos