logo_art_ex@rt exchange és una iniciativa patrocinada per Hewlett Packard amb la intenció d’explorar l’ús de la tecnologia digital amb un intercanvi de creativitat, utilitzant l’art com el llenguatge de comunicació, la tecnologia digital com l’instrument i Internet com el mitjà.

Durant el primer any de la iniciativa la intenció va ser encoratjar una participació tan àmplia com fos possible, amb un ampli ventall d’edat, experiència i coneixements en uns quants països europeus per explorar les possibilitats que la col·laboració podia proporcionar.

Fins ara han participat escoles de França. Itàlia, Irlanda i el Regne Unit que van produir treballs durant els primers mesos de 2004.

La línia de treball va ser que cada institució, grup o individu produís treballs basats en un tema compartit. Els temes van anar variant de mes en mes, i els treballs es podrien veure en una pàgina web, així va haver una resposta dels altres centres. D’aquest forma es va crear un cicle d’inspiració artística, comunicació, exploració, recolzament i resposta.

El primer any de la iniciativa ha estat un gran exit, com es pot veure en el treball que es pot visitar a http://www.art-exchange.org/

Ara estem al segon any i cada grup treballarà el tema genèric “Time and Place” que podríem traduir com “Temps i Entorn”. Hi ha més països participant, dos centres d’Alemània i el nostre centre.

La idea és que el treball actual és farà en tres etapes:

  • A la primera tots els grups i institucions involucrats en el projecte penjaran algunes imatges a la web que donin una idea de qui són i on viuen, juntament amb un aspecte local en el qual es centraran els treballs que facin posteriorment.
  • A la segona etapa es penjaran a la web els treballs que cada institució ha realitzat basats en el tema escollit.
  • La tercera etapa invitarà a la resposta artística de qualsevol dels treballs que han estat exposats en els dos etapes anteriors, tant les imatges inicials, com els treballs realitzats a posteriori. Això vol dir que es poden utilitzar les imatges, o part de las imatges penjades, i fer noves creacions utilitzant transformacions artístiques sobre les imatges exposades o simplement que els treballs realitzats serveixin com inspiració per crear de nous.

@rt exchange és un experiment i exploració, obert a suggestions i línies a seguir. La intenció és que @rt exchnage es basi en el llenguatge visual , no en el textual i que ha de ser una col·laboració activa i d’intercanvi entre els participants. S’espera que la participació sigui agradable i recompesi l’esforç del treball fet.