Convidats pel Consell Escolar de Catalunya, l’Institut Bellvitge ha format part del procés participatiu i obert al voltant de l’essència de l’educació. En aquestes xerrades s’ha analitzat i s’han fet propostes al voltant de les necessitats
educatives en un moment de pandèmia i de la necessitat de repensar l’educació.

Durant els mesos de gener i febrer, i en format virtual, diferents membres de la comunitat educativa del nostre institut (tres alumnes, una docent i una representant de les famílies) han format part dels grups de discussió on han expressat la seva opinió elaborada a partir de la pròpia experiència. Els eixos sobre els quals han girat els debats han estat: els espais i temps educatius, la digitalització de l’educació, l’acompanyament i la cura, i la personalització dels aprenentatges, aspectes que es consideren nuclears en l’àmbit de l’educació d’avui i per al demà.

L’experiència, molt ben valorada pels nostres representants, s’ha tancat amb el lliurament del diploma de reconeixement per la participació en els grups de discussió del Consell Escolar de Catalunya i amb l’elaboració d’un informe on s’han reflectit les idees clau que van sorgir a cada grup.