L’alumnat de 2n d’ESO ha iniciat durant aquest trimestre el projecte Empoder@RT, un projecte de coeducació a partir de la creació artística femenina contemporània. L’obra de Nikki de Saint Phalle, Jenny Holzer, Rosalyn Drexler, Eulàlia Grau, Martha Rosler i Mary Cassatt és el punt de partida per tractar problemàtiques contemporànies com ara la desigualtat de gènere, el racisme, la violència, el concepte de llibertat o els reptes del nostre planeta i el tipus de món que volem a partir de l’anàlisi de l’Agenda 2030 i els ODS.

Aquest projecte, que ha estat dissenyat pel professorat dels àmbits lingüístic i social de l’equip docent de 2n d’ESO, pretén omplir el buit curricular sobre art contemporani i qüestions de gènere. Per garantir l’assoliment dels objectius coeducatius dins la quotidianitat de l’institut, de manera continuada i no excepcional, els hem inclòs en aquest projecte, amb el qual els treballem de manera interdisciplinària i a partir del tractament des d’un enfocament globalitzat. Empoder@RT interpel·la les generacions del futur a reflexionar-hi des de la creació artística femenina.

Els grups cooperatius debaten, reflexionen i arriben a acords, tot incorporant la manera de crear de les artistes treballades com a opció creativa i visual, a fi de generar un canvi de consciència col.lectiva per a aconseguir un món millor.

A continuació podeu veure alguns dels treballs del nostre alumnat.

Dins del projecte Empoder@rt els nois i noies de Segon han portat a terme l’activitat UNA MIRADA AL PASSAT: LES VEUS ANÒNIMES FEMENINES DONEN LLUM A LA HISTÒRIA DE TOTES, una tasca d’història oral en què els nois i noies han entrevistat una dona gran del seu entorn proper amb l’objectiu de recollir-ne en una píndola audiovisual les experiències personals com a dona i veure si ha canviat alguna cosa al llarg de les darreres dècades. El nostre agraïment a totes les dones que han volgut fer-hi sentir la seva veu!