Matrícula ESO CURS 2021-22

Si continues curs, fes clic en aquest enllaç


Llista d’alumnes preinscrits al centre amb el centre assignat


INFORME_PREINSCRITES_OME

Llista d’espera


INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (1)

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició


ASSIGNADES_1raPETICIÓ

Informació per fer la MATRÍCULA


INFORMACIÓ MATRÍCULA

Calendari


Calendari ESO