Reunió Informativa de 1r ESO
Dia: 9 de juliol de 2019
Hora: a les 17h
Lloc: Sala d’Actes del Centre
Preinscripció i Matrícula ESO CURS 2019 – 2020

PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l’oferta 27 de març
  • Presentació de sol·licituds del 29 de març al 9 d’abril (Full de sol·licitud)
  • Publicació de les llistes amb el barem provisional 26 d’abril
  • Presentació de Reclamacions del 29 d’abril al 3 de maig
  • Resolució de les Reclamacions 6 de maig
  • Publicació de les llistes amb barem definitiu 8 de maig
  • Sorteig del número per al desempat 9 de maig
  • Publicació de llistes ordenades definitives 14 de maig
  • Publicar oferta definitiva 11 de juny
  • Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny

MATRÍCULA

Matriculació de 1r d’ESO del 20 al 26 de juny
Matriculació de 2n, 3r i 4t d’ESO del 27 de juny al 3 de juliol

Publicació de les llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió 1 d’octubre

Documentació i criteris de prioritat a la preinscripció (ESO) Terminis i documentació per a la matrícula (ESO)
Pagament matricula 1r, 2n i 3r (ESO) Pagament matricula 4t (ESO)

Si voleu informació sobre la preinscripció i la matriculació de Batxillerat aneu a aquesta pàgina.