El nou calendari de les proves d’accés a la universitat és el següent:

Prova d’accés a la universitat (PAU).

Convocatòria ordinària: Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol de 2020

Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària.

Convocatòria ordinària: Divendres, 19 de juny de 2020

A partir d’aquestes noves dates, i en funció de l’evolució de la situació actual, s’establirà un nou calendari de tràmits, el qual es comunicarà oportunament.

Cal subratllar que el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb la pandèmia.