Aquest curs, l’Institut Bellvitge participa en un projecte de recerca, HEDERA, que té com a objectiu trencar las barreras d’accés a la universitat. 

Es tracta d’un projecte que porta a terme l’entitat sense afany de lucre Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai), que treballa en el món de l’educació i del Tercer Sector, per avaluar l’impacte de certes accions formatives i d’acompanyament a l’hora de facilitar l’accés a la Universitat a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, especialment els que es puguin trobar en situacions de vulnerabilitat i desavantatge educativa per diferents motius.

A l’Institut ens hem volgut sumar a aquest projecte, ja que som conscients   que l’etapa de finalització del Batxillerat és un dels moments més importants de la vida dels i les nostres estudiants i volem oferir-los les màximes garanties i acompanyament a l’hora de triar els estudis posteriors. Concretament, ens ha semblat molt interessant el fet que sigui un projecte que vol potenciar l’accés a la universitat estudiant els obstacles que apareixen a l’hora de triar la via universitària per intentar salvar-los.

Fundesplai intervindrà al centres que s’ adhereixen al seu estudi de diferents maneres, segons si són triats com a centres de control de l’estudi o com a centres d’aplicació: per als primers es passaran qüestionaris periòdics a l’alumnat, des de l’inici als primers mesos del proper curs; els segons gaudiran a més de  la presència d’un mentor/a al centre durant l’etapa de Segon de Batxillerat  i al llarg dels primers mesos d’arribada de l’alumnat a la universitat. 

El mentor és una persona voluntària que estableix una relació de respecte i confiança amb la persona mentorada, l’alumne-a de Segon de Batxillerat. En el cas d’HEDERA, ofereix la seva experiència i la posa al servei de l’alumnat que vol arribar a la universitat i que veu e seu mentor/a com un exemple a seguir. El projecte vol implicar persones mentores que estiguin cursant estudis universitaris o que els hagin finalitzat fa poc temps i que estiguin treballant actualment.

En qualsevol cas, l’objectiu del centre és contribuir a un estudi que té l’objectiu d’eliminar barreres econòmiques o socials, sobretot acompanyant l’alumnat amb persones que puguin ser referents i una ajuda a l’hora de tramitar beques o un suport davant de diferents dubtes en referència als estudis postobligatoris i contribuir a generar polítiques públiques en aquest sentit.

Podeu saber-ne més en aquest enllaç