En el seu esforç continu de millora, l’Institut Bellvitge passa a formar part del Programa d’Innovació Educativa Generació Plurilingüe (GEP) aquest curs 2018-19, amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En un món cada cop més globalitzat i canviant, l’ús de la llengua anglesa, la llengua més internacional de totes, esdevé una eina fonamental pel desenvolupament personal i professional futur dels nostres ciutadans.

Per això, seguint l’experiència exitosa de l’Institut en la seva participació en la Xarxa de Competències Bàsiques, un grup impulsor de professors del centre posarà en marxa aquest nou repte que plantegem.

Els objectius del Programa en relació als nostres alumnes són la millora de la capacitat de comunicació en llengua anglesa incrementant el seu temps d’exposició en matèries no-lingüístiques, però posant un èmfasi especial en el desenvolupament de competències clau pel s.XXI (bàsiques, del pensament, personals) i en l’adquisició d’estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre).

Així, volem fer partícips d’aquest il•lusionant camí que comencem a tota la Comunitat Educativa: alumnes, professors i famílies.

LET’S DO IT TOGETHER!