L’alumnat de 1r de Batxillerat de l’institut Bellvitge elabora un projecte innovador que fusiona les matèries de Biologia i Filosofia. L’alumnat ha abordat qüestions ètiques a través de la concepció de justícia de J. Rawls, J.S.Mill, I. Kant i J. Habermas, així com la noció de felicitat d’Aristòtil, sofistes, hedonistes, estoics i escèptics, mitjançant la creació de pòsters divulgatius inspirats en casos de bioètica del llibre “Jugar a ser déus” de Salvador Macip.

El projecte, que va néixer com una continuació natural de l’experimentació en l’àmbit de l’ètica i la ciència que l’institut duia a terme des de fa anys, ha despertat l’interès entre els estudiants, convidant-los a reflexionar sobre dilemes ètics contemporanis des de dues perspectives complementàries: la científica i la filosòfica.

 L’alumnat que cursa Biologia ha fet d’expert/a ‘científic/a’ dins de cada grup, assessorant i informant sobre els conceptes i les tècniques científiques que apareixen a cada dilema. Alhora, han conformat un Comitè d’Ètica Assistencial (o Bioètica) valorant, en cada cas, com es podien argumentar els quatre principis bàsics de la bioètica: autonomia, beneficencia, no-maleficencia i justícia. Finalment, han consensuat una resolució al dilema aportant raons justificades valorant com a principis rectors els principis de la Bioètica.

Amb la guia de les seves professores, l’alumnat han explorat casos com la manipulació genètica, el consentiment en la recerca científica i la preservació de la biodiversitat, entre altres temes rellevants. A través de la síntesi d’aquests casos en pòsters creatius i informatius, els estudiants no només han aprofundit en la comprensió dels dilemes ètics, sinó que també han desenvolupat habilitats de raonament i comunicatives essencials.

Amb aquesta iniciativa, l’Institut Bellvitge reafirma el seu compromís amb una educació innovadora i integral, que prepara els estudiants per afrontar els reptes del segle XXI amb rigor, ètica i consciència crítica. En un món en constant evolució, és essencial que la joventut desenvolupi les capacitats necessàries per afrontar els dilemes ètics amb responsabilitat i empatia, i aquest projecte és un pas crucial en aquesta direcció.

FOTOGRAFIES: