Divendres passat, els 17 nois i noies del grup XAJI de 1r d’ESO van fer la primera sessió del curs. El projecte XAJI; Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat és un programa de prevenció de tot tipus de violències, fent especial èmfasi a la violència de gènere. La XAJI es desenvolupa en el marc de l’aprenentatge entre iguals i la participació activa, amb l’objectiu de formar l’alumnat perquè sigui capaç de promoure la igualtat de gènere i detectar relacions abusives en el seu entorn educatiu. Actualment, participen al programa centres de Barcelona, Cornellà, Sant Adrià del Besòs i Masquefa, essent l’Institut Bellvitge el primer centre de l’Hospitalet que s’hi afegeix.

Durant els 4 cursos de l’ESO el nostre alumnat XAJI esdevindrà referent i agent actiu entre els seus iguals per a la construcció d’un espai segur, un espai lliure de violències. En acabar 4rt d’ESO promourà accions de mentoria entre els seus iguals i traspassarà el coneixement adquirit durant tot el temps d’implementació del programa als nous grups que començaran 1r d’ESO a l’institut i que esdevindran el seu relleu.

En aquesta primera sessió vàrem fer activitats de coneixença i es van establir les estratègies de treball. L’alumnat va visibilitzar situacions de violència quotidiana que es produeixen en el seu entorn mitjançant tècniques teatrals amb titelles que van donar lloc a la reflexió i el diàleg. Finalment, vàrem crear un mural reivindicatiu que hem instal·lat al nostre espai XAJI de l’institut.

Feu clic a la imatge per veure fotografies de la sessió: