Termini per presentar la sol·licitud: 20 de setembre de 2023

Modalitats dels ajuts: 

■ Ajuts i subsidis per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista. També s’inclou alumnat amb TDAH.

■Ajuts i subsidi per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Novetat curs 2023-2024: l’alumnat que acrediti la necessitat específica de suport educatiu percebrà, encara que superi els llindars econòmics, el subsidi de quantia fixa per a despeses addicionals de caràcter general. L’import d’aquest ajut serà de 400 € i és compatible amb la resta d’ajuts i subsidis regulats a la mateixa convocatòria. 

Podeu trobar tota la informació a la pàgina web del Departament d’Educació