Calendaris del centre


Com sabeu al tenir un compte de correu de iBellvitge.net teniu també accés als documents i calendaris del centre i els integrar amb el calendari de Google associat al vostre compte.

El centre informa de les activitats a tres calendaris que són:

També s'han creat calendaris per posar els deures als alumnes d'ESO. Els professors dels equips docents corresponents tenen accés per editar els esdeveniments. Tothom els pot consultar

Aquests calendaris serviran per centralitzar els deures que posem als alumnes.

Per poder-los utilitzar, cal que us afegiu els calendaris , fent clic als enllaços següents:

Deures 1r A Afegeix el calendari   Deures 1r B Afegeix el calendar   Deures 1r C Afegeix el calendari
Deures 2n A Afegeix el calendari   Deures 2n B Afegeix el calendari   Deures 2n C Afegeix el calendari
Deures 3r A Afegeix el calendari   Deures 3r B Afegeix el calendari   Deures USEE Afegeix el calendari
Deures 4t A Afegeix el calendari   Deures 4t B Afegeix el calendari      

Assignatures instrumentals (Matemàtiques, Català, Castellà) i Anglès a 3r B

1r ESO Instrumentals 1r ESO grup 1 Instrumentals 1r ESO grup 2 Instrumentals 1r ESO grup 3 Reforç
2n ESO Instrumentals 2n ESO grup 1 Instrumentals 2n ESO grup 2 Instrumentals 2n ESO grup 3 Reforç
3r B ESO Instrumentals 3r B ESO grup 1 Instrumentals 3r B ESO grup 2  

 

Una vegada fet clic sobre l'enllaç integrareu els calendaris a l'associat al vostre compte podreu introduir els deures (si en teniu drets) i els alumnes (i pares) tindran accés als deures des de la pàgina web del centre, anant a l'apartat AGENDA.

Per facilitat la tasca i evitar els oblits, hi haurà un alumne amb drets de edició a cada curs que afegirà els deures que nosaltres no hem afegit.