Institut Bellvitge: centre formador 

Des del curs 2019-20 el nostre institut és centre formador d’estudiants del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Des del nostre institut volem acompanyar els futurs professors i professores en l’aplicació i projecció dels coneixements adquirits en la seva formació acadèmica per tal que aconsegueixin desenvolupar les competències que la pràctica educativa demana.

Aquest intercanvi no només enriqueix els estudiants, sinó també el nostre centre, ja que és una manera de compartir nous coneixements, noves formes de recerca i tenir un contacte constant amb les universitats.

El nostre centre esdevé així un espai d’aprenentatge on els estudiants universitaris poden veure i practicar totes les dimensions de l’acció educativa (programacions didàctiques, avaluacions, disseny d’activitats competencials, gestió d’aula, treball cooperatiu, tutories grupals i individuals, treball amb l’entorn, reunions amb les famílies, etc.)

Esperem que els i les estudiants en pràctiques tinguin una estada molt positiva al nostre centre i que, tant ells com el nostre professorat i alumnat, en treguin molt de profit.

 

ESPECIALITATS QUE OFERTEM EL CURS 2020-21: Educació Física, Biologia i Anglès.

Contacte coordinació pràcticum: Mar Rosso – mrosso@ibellvitge.net

Curs 2019 - 2020

Curs 2019-20: Aitor (Educació Física), Mar (Coordinadora Pràcticum), Miquel (Filosofia) i Carles (Llengua anglesa)

Curs 2020 - 2021

Curs 2020-21: Lorena i Natàlia (mentores Ed. Física), Dani (Ed. Física), Miquel (Biologia), Aïda (Anglès), Mar (mentora Anglès) i Elvira (mentora Biologia)

“Les pràctiques que vaig fer a l’Institut Bellvitge em van ajudar a comprendre el funcionament d’un centre educatiu. Vaig ser molt ben rebut i em vaig trobar com a casa. Veure com es fa el treball en equip entre els docents m’ha ajudat a integrar-me aquest any d’una manera molt més fàcil al centre on treballo. També van ser molt útils els consells de la meva mentora per tal d’actuar correctament davant els alumnes i per aplicar eficientment les unitats didàctiques a l’aula. Finalment, tot el que vaig aprendre pel que fa a gestió de l’aula també va ser beneficiós per aplicar-ho actualment amb molta més eficiència. Tot plegat va ser una experiència genial.” Carles (Estudiant del Pràcticum 2019-20)