Al curs 2021-2022, l’Institut Bellvitge engega amb molta il.lusió la Comissió de Coeducació a fi d’incloure la perspectiva de gènere a les aules, al currículum i a la quotidianitat del centre. La comissió, a hores d’ara, està formada per sis docents del claustre que estan dissenyant accions, preparant materials i difonent eines a la resta del professorat a fi de traslladar aquesta mirada coeducativa a tota la comunitat educativa. Estem treballant per a l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere o d’orientació sexual i per afavorir la tolerància i el respecte entre l’alumnat. Tenim molts projectes i moltes iniciatives que volem instaurar a l’institut, i ho fem des del convenciment que és un imperatiu, una necessitat ineludible.

Blog de coeducació de la Carmen Torrijos

 

Activitats coeducatives a l'institut